ลอยยี่เป็งธุดงสถาน นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยว ม่อนแจ่ม | BASSCAMP adventure
ค่าใช้จ่าย: 
3,300

ค่ารถตู้
ค่าน้ำมัน
ค่าอาหาร 5 มื้อ
ค่าข้าสถานที่ต่างๆ
ค่าที่พักโรงแรม(พัก2ท่าน)
ค่าประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

เสื้อผ้าของใช่ส่วนตัว
รองเท้าผ้าใบ
หมวก ร่ม
ยากันยุง
เสื้อกันฝน