พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม | BASSCAMP adventure

ตารางการเดินทาง

วันแรก (21 ต.ค.)
       08.30 นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง (ไม่ควรมาสายนะครับ) โซนแอร์เอเชีย เช็คอิน โหลดสัมภาระ เตรียมตัวบิน เวลา 10.50 น. สายการบินแอเอเชียร์ เที่ยวบิน FD 244
       12.15 ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่าน ตม. รับกระเป๋า สัมภาระ พบคนขับรถรับที่สนามบิน
พาท่านรับประมทานอาหารมื้อเที่ยง(1)
       13.30 พาท่านเข้าชมพระราชวังแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ชมความงามของพระราชวังศิลปะพม่า ประวัติความเป็นมา
       15.00 พาท่านเข้าชมเรื่อนไม้สักโบราณ ชเวนันดอร์ (shwenandow) เรือนไม้สักโบราณที่โดดเด่นในเรื่องศิลปะการแกะลายไม้
       16.00 พาท่านเที่ยวชม สะพานไม้อูเบง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมแสงยามเย็นกัน
       19.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น อาหารไทยที่ร้านต้มยำกุ้ง(2)
       20.00 เข้าที่พัก แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สอง (22 ต.ค.)
       06.00 วันนี้ปลุกเช้ามืด พาท่านไปในพิธีล้างพระพักตร์พระมหหามัยมุณี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
       08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(3) เช๊คเอาท์
       09.00 นั่งรถไปที่พุกาม แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง(4)
       16.00 ถึงพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ พาท่านชมแสงยามเย็นกันที่ทุ่งทะเลเจดีย์ ชมเจดีย์เป็นร้อยๆ จากมุมสูง
       19.00 รับประทานอาหารมื้อเย็น(5)
       20.00 พาท่านเข้าที่พัก แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สาม (23 ต.ค.)
       06.00 ตื่นมาเช้า พานั่งรถไปที่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมบอลลูนที่ลอยอยู่เหนือทุ่งทะเลเจดีย์
       08.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม(6)
       09.00 พาท่านนั่งรถท่องเที่ยวดินแดนทุ่งเจดีย์ ชมวัดต่างๆ ที่มีความสำคัญและสวยงาม
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(7)
       13.00 ออกเที่ยววัดในตัวเมืองพุกามกันต่อครับ
       17.00 พาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกในมุมสูงกันอีกรอบครับ
       19.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น(8)
       20.00 พาท่านเข้าที่พัก พักผ่อน
วันที่สี่ (24 ต.ค.)
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ พาท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันอีกรอบ
       08.00 รับประทานอาหารมื้อเช้า (9) เช๊คเอาท์ เดินทางกลับไปที่มัณฑะเลย์
       12.00 แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง(10)
       16.00 ถึงมัณฑะเลย์ พาท่านขึ้นไปชมแสงยามเย็นและวิวของเมืองมัณฑะเลย์ที่มัณฑะเลย์ฮิล
       19.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น(11)
       20.00 พาท่านเข้าที่พัก แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่ห้า (25 ต.ค.)
       07.00 รับประทานอาหารมื้อเช้าพร้อมกัน (12)
       08.00 เช๊คเอาท์ เดินทางไปที่สนามบิน บินกลับ กทม. เวลา 12.50 น. เที่ยวบิน FD 245 ถึง สุวรรณภูมิ เวลา 15.15 น. ล่ำลา แล้วเจอกันใหม่ครับเที่ยวบินในการเดินทาง

เที่ยวไป-สนามบินสุวรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ สายการบิน Airasia FD 244

เที่ยวกลับ-มัณฑะเลย์ - สุวรรณภูมิ สายการบิน Airasia FD 245

ทางเราบริการจองตั๋วเครื่องบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าจ่ายตามราคาจริง ในวันที่จองตั๋ว รวมทั้งบริการจัดการเรื่องวีซ่า ค่าใช้จ่ายตามจริง


การจองทริป

โอนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม เอกสารในการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว การคอนเฟริมการเดินทาง โอนเงินมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม


ค่าใช้จ่าย: 
19,000.00

1.ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-รีสอร์ท
3.ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ
4.ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าอาหาร 12 มื้อ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่า ***

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.หมวก
5.ยารักษาโรค