8-10 ก.ค.60, 28-30 ก.ค.60, 12-14 ส.ค.60, 29 ก.ย.- 1 ต.ค.60 น้ำตกทีลอซู | BASSCAMP adventure

ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู – ดอยหัวหมด
(ช่วงหน้าฝน นั่งเรือยาง)

น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กม. ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย

       น้ำตกทีลอซูได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากและจะมีความสวยงามเป็นพิเศษใน ช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดู อื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม


**ทริปนี้จะไม่มีสต๊าฟเดินทางจาก กทม.ไปด้วย จะมีสต๊าฟคอยดูแลเมื่อไปถึงรีสอร์ทจนถึงวันเดินทางกลับ

ตารางการเดินทาง

วันแรก  
       20.00 เจอกันที่ปั้ม ปตท. ทางด่วนดินแดง (ตรงข้าม ม หอการค้า) รับน้ำดื่ม ออกเดินทาง
วันที่สอง
       07.00 ถึงรีสอร์ท(อ.อุ้มผาง) ทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว เก็บสัมภาระไว้ที่รีสอร์ท
       08.00 รับประทานอาหารเช้า
       09.00 ออกเดินทาง
       12.00 รับอาหารกลางวันระหว่างทาง/กล่อง ต่อจากนั้นเตรียมตัวลงเรือยาง ล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านถ้ำผาโหว่,น้ำตกทีลอจ่อ,น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน,แก่งตะโค๊ะบิ๊,ผาผึ้ง,ผาบ่อง,ผาเลือด,
       14.00 ถึงผาเลือดใช้เวลาในการล่องเรือยางประมาณ 3 ช.ม.เส้นทางล่องเรือยางช่วงนี้สวยดีครับ จากนั้นเดินทางด้วยเท้าป่าวระยะทาง 11 กม.
       17.00 เข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (น้ำตกทีลอซู ) ถึงทีลอซู – พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ้าไปถึงเร็วจะพาเที่ยวน้ำตกครับ
       18.00 รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน (นอนเต็นท์ 1 คืน)
วันที่สาม  
       07.00 รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เดินเท้าเข้าสู่ตัวน้ำตกทีลอซู ( 1.5 กม. ) ใช้เวลาเดิน 20 นาที เที่ยวชมความงดงาม และยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ในช่วงเช้าจะมองเห็นสายรุ้งหน้าน้ำตกชั้นที่ 2 เล่นน้ำตก ถ่ายรูปตามสบายครับ
       12.00 กลับมาทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารของเขตฯ อุ้มผาง
       13.30 เดินทางกลับรีสอร์ทโดยเดินด้วยเท้าป่าว มานั่งเรือยางตรงจุดที่แวะส่งขามา แวะชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ กลับถึงอุ้มผาง
       18.00 เข้าที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย – อาหารเย็น (นอนที่รีสอร์ท 1 คืน)
วันที่สี่  
       05.30 มีรถรับไปดูพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอก บนยอดดอยหัวหมด จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากแนวเทือกเขาที่ติดต่อกับป่าแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร และถัดไปทางตอนใต้จะเป็นป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
       08.00 รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เก็บสัมภาระอำลาอุ้มผาง - ระหว่างทาง แวะชมน้ำตกพาเจริญ – แวะซื้อของฝากตลาดมูเซอ
       12.00 รับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อนี้จ่ายเองครับ)
       18.00 แวะรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อนี้จ่ายเองครับ) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
       24.00 เดินทางกลับ กทม โดยสวัสดิภาพ
**หมายเหตุ** โปรแกรมที่แจ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่สภาพอากาศและดุลพินิจของคนนำทางเพื่อความปลอดภัย


ค่าใช้จ่าย: 
4,500

ราคานี้รวม:
ค่ารถตู้
ค่าน้ำมัน
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหารว่าง
ค่าที่พักเต็นท์ 1 คืน
รีสอร์ท 1 คืน
ค่าเรือยางไป – กลับ
ค่ามัคคุเทศค์ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000
ค่าเข้าอุทยานฯต่างๆครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

กางเกงขายาว
เสื้อแขนยาว
ร้องเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น
ถุงกันน้ำ
หมวกกันแดด
ถุงนอน
ไฟฉาย