พากินเยือนถิ่นชุมแสง 20 กพ.63 (วันเดย์ทริป) 900 บาท/ท่าน | BASSCAMP adventure

พากินเยือนถิ่นชุมแสง 20 กพ.63 (วันเดย์ทริป)

วันแรก 20 กพ.63 เจอกันบที่ บิ๊กซีสะพานควาย เวลา 06.00 น (เช้ามืด) พร้อมออกเดินทาง ด้วยรถตู้ 9 ที่นั่ง
-แวะทานมื้อเช้าระหว่างทาง
.
เริ่มต้นที่แรกกันเลย
- ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง

- อัศวรุ่งเรืองพานิช

- ชุมแสง แกลลอรี่

- ร้านหมูหวานหมูสวรรค์ ป้าเชอรี่

- พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน

-สะพานหิรัญนฤมิต

- ตรอกเรณู

- ศรีสุวรรณโอสถ

- สถานีรถไฟชุมแสง

- ซาหริ่ม

- หมูสะเต๊ะ สี่พี่น้องชุมแสง

- ราดหน้าเตาถ่าน ร้านราดหน้า ลุงโก๊ะ

- ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง

- ขนมตาลเฮียหมวย เจ้าเก่า

เดินทางกลับ กทม.

ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางรถตู้ 9 ที่นั่ง อาหาร 2 มื้อ ท่านละ 900 บาท /ท่าน ออกเดินทาง 7 ท่านขึ้นไปครับ

ค่าใช้จ่าย: 
900