ภูผาม่าน แขวงคำม่วน สปป.ลาว 15-16 กพ.63 | BASSCAMP adventure

ตารางการเดินทาง

วันแรก (วันที่ 14 กพ.63)  
        นัดเจอกันที่นครชัยแอร์ เวลา 18.00 น เดินทางด้วยรถทัวร์ กทม.-ท่าแขก รถออกเวลา 19.00 น. ถึงนครพนม ประมาณ 08.00 น.
วันที่สอง (วันที่ 15 กพ.63)
        ถึงด่านท่าแขก ทำเรื่องผ่านแดน แล้วนั่งรถต่อไปที่ภูผาม่าน ระยะทางประมาณ 136 กม. ระหว่างทางแวะเที่ยวถ้ำกองลอ โดยนั่งเรือชมถ้ำ 1 ลำ นั่งได้ 3 ท่าน (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) จากนั้นเดินเข้าที่พัก พักผ่อน
(ไม่รวมอาหารทุกมื้อ)
วันที่สาม (วันที่ 16 กพ.63)  
        เดินทางไปภูผาม่านเพื่อเล่นกิจกรรม ในเเพคเกจ The Rock Adventure
Zipline 2 birdge via ferata ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม. จากนั้นเดินทางกลับข้ามฝั่ง เดินทางกลับ กทม.
(ไม่รวมอาหารทุกมื้อ)


ค่าใช้จ่าย: 
4,999.00

ราคานี้รวม:
-ค่าผ่านแดน ไทย-ลาว 60-100 บาท ต่อรอบ
-ค่าเรือข้ามด่าน 60 บาท
-ค่ารถไปด่าน 40 บาท
-ค่าเรือชมถ้ำกองลอ 140000 กีบ
-ค่าอาหารทุกมื้อ

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

-พาสปอตที่มีอายุเหลือเกิน6เดือน
-ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
-รองเท้าและชุดรัดกุม หมวกกันแดด แว่นตา