ทุ่งดอกคาโนล่า โหลวผิง หยวนหยาง 29 กพ.-5 มีค.63 | BASSCAMP adventure

ตารางการเดินทาง

วันแรก 29 กพ.62
       06.00 นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง โซนแอร์เอเชีย โหลดสัมภาระขึ้นเครื่องให้เรียบร้อย เวลา 09.20 น.นั่งเครื่องจากดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 582 ถึงสนามบินคุณหมิงเวลา 12.30 น. รับสัมภาระ
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง นั่งรถที่มาคอยรับคณะเรา เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโหล่วผิง
       17.00 ถึงเมืองโหล่วผิง เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พาท่านไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน วิวทุ่งดอกคาโนล่าเป็นพันๆไร่ เหลืองไปทั้งผืนแผ่นดิน
       18.30 รับประทานอาหารมื้อเย็น แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สอง 1 มีค.62
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ พาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว ถ่ายรูปหมอกยามเช้า กับทุ่งดอกคาโนล่า ดอกคาโนล่าสามารถนำมารับประทานได้ ส่วนมากจะเอามาผักและต้ม เกสรของดอกจะเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งอย่างดี
       08.30 รับประทานอาหารมื้อเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม สัมภาระใสไว้บนรถ
       09.30 เดินทางไป น้ำตกเก้ามังกรหรือน้ำตกจิ่วหลง น้ำตกยิ่งใหญ่อลังการมากๆ พาท่านขึ้นไปจุดชมวิวด้วยกระเช้าไฟฟ้า ถ่ายรูปกันแล้ว เดินลงมาที่ตัวน้ำตกครับ ใครอยากใกล้ชิดน้ำตกก็ลงแพไม่ไผ่ได้เลยครับ
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง เดินทางไปที่จุดชมวิวทุ่งดอกคาโนล่ารูปก้นหอย
       14.00 ถึงจุดชมวิวพาทุกท่านลงถ่ายรูปกันครับ
       16.00 พาท่านเดินทางเข้าเมือง เล่าปิง(Louping) เข้าที่พักกันครับ
       18.00 รับประทานอาหารมื้อเย็น แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สาม 2 มีค.62
       07.00 รับประทานอาหารมื้อเช้า
       08.00 เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางไปเมืองหยวนหยางใช้เวลาประมาณ 6-7 ชม. หยวนหยางดินแดนแห่งนาขั้นบันได ที่ได้เรียกกันว่าเกล็ดมังกรได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก
       12.00 แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ออกเดินทางต่อ
       16.00 .ถึงเหมืองหยวนหยาง แวะซื้อตั๋วเข้าอุทยาน จากนั้นแวะถ่ายรูปแสงเย็นกันที่จุดแรกเลยครับ ที่สุดของนาขั้นบันไดเลยครับ กว้างใหญ่มาก ขับรถแวะตามจุดที่น่าสนใจจนไปถึงที่พัก
       18.30 ถึงที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย คืนนี้เราจะนอนโฮสเทลกันนะครับ ง่ายๆ กินอยู่กับเจ้าของบ้าน อาบน้ำเรียบร้อยแล้วมานั่งทานอาหารกันครับ แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สี่ 3 มีค.62
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ พาเดินไปจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น วิวนาขั้นบันไดสะท้อนน้ำ ส่องแสงสีทอง
       08.00 ทานอาหารมื้อเช้า เก็บสัมภาระใส่รถ เช๊คเอาท์ออกจากห้องพัก วันนี้เราจะเที่ยวตามจุดที่น่าสนใจกันครับ จุดถ่ายรูปเด่นๆของหยวนหยาง
       12.00 แวะรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ออกเดินทางแวะถ่ายรูปกันต่อครับ ตามจุดที่สำคัญ ชมแสงยามเย็น กลับเข้าที่พัก
       19.00 ทานอาหารมื้อเย็น พักผ่อน
วันที่ห้า 4 มีค.62
       06.00 ตื่นมารับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน เก็บสัมภาระขึ้นรถ เดินทางไปคุณหมิง แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ระหว่างนั่งรถเข้าเมืองคุณหมิง
       12.00 แวะทานอาหารมื้อเที่ยงระหว่างทาง
       21.00 ถึงสนามบินคุณหมิง รอโหลดสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกันครับ
       02.55 นั่งเครื่องมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 585 ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 04.15.00 น. รับกระเป๋า อำลาและแยกย้ายกันกลับบ้าน


ค่าใช้จ่าย: 
17,000.00

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
ค่าใช้จ่าย 17,000/ท่าน ราคานี้รวม
ค่าที่พักทั้ง 4 คืน พักเดี่ยวเพิ่มคืนละ 500 บาท(โหล่วผิว เล่าปิง หยวนหยาง*2)
ค่ารถตลอดการเดินทาง (ใช้รถส่วนตัว)
ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ และค่าวีซ่าจีน (1650 บาท)
ค่าอาหารทั้ง 13 มื้อและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (คนละ 200 หยวนหรือ 1000 บาท)

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

พาสปอตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน วีซ่าจีน
เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว
ผ้าเช็ดตัว
เสื้อกันหนาว
กางเกงขายาวกันหนาวได้
ผ้าพันคอ
หมวกใหมพรม
รองเท้าผ้าใบ
หมวกกันแดด
ครีมกันแดด
ไฟฉายคาดหัว
ถุงมือกันหนาว
ยาประจำตัว