ใบไม้เปลี่ยนสีเทือกเขาเอลป์ Kamikochi Nikko Northern Japan Alps 22 ตค.-28 ตค.63 | BASSCAMP adventure

ใบไม้เปลี่ยนสีเทือกเขาเอลป์ Kamikochi Nikko Northern Japan Alps 22 ตค.-28 ตค.63


วันแรก (22 ตค)
นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง 20.00 น. ไม่ควรมาสายนะครับ เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง
เวลา 23.55 น. เครื่องขึ้นบินออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ602

วันที่สอง (23 ตค.)

เวลา 08.00 น.ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
-เดินทางมุ่งหน้าสู่ Matsumoto เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง Shinkansen เดินทางไปที่พักกันครับ
ค้างคืนที่ Matsumoto (Hotel M Matsumoto - Capsule Hotel หรือเทียบเท่า)
หลังจากนั้น พาเที่ยวชม Matsumoto Castle (ปราสาทอีกาดำ) และแวะศาลเจ้า ขอพรกันครับ ทานอาหารมื้อค่ำกัน พักผ่อน

(ไม่รวม อาหารเช้า-กลางวัน -เย็น)


วัวันที่สาม (24 ตค) เจาะลึก Kamikochi Nationnal park

เวลา 7.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 รวมอยู่โปรแกรม)
หลังจากนั้น
เวลา 08.00น. ออกเดินทางสู่ Kamikochi ด้วยรถบัสประจำทาง
เวลา 10.00 น. ถึง Kamikochi เริ่มออกเดินเท้าประมาณ 1ชั่วโมงประมาณ 2 กม.เรียบแม่น้ำ ใบไม้เปลี่ยนสีตลอดทาง เดินตามทาง ทางเดินง่าย ถ่ายรูปไปเรื่อยๆ ทานมื้อเที่ยงที่ที่ทำการ Kamikochi Nationnal park.จุดนี้จะมีตัวกัปปะ ตำนานผีแห่งหนองน้ำของญี่ปุ่น จนกลายเป็นตัวกาตูนโด่งดังของญี่ปุ่น
-หลังจากอาหารเที่ยงแล้วก็สามารถเดินเที่ยวถ่ายรูปได้ต่อ ได้เวลาอันสมควร นั่งรถกลับไปที่เมืองMatsumoto เข้าที่พัก เดินเที่ยวหาอาหารรับประทาน
(ไม่รวม กลางวัน เย็น)


วันที่สี่ (25 ตค) Kamikochi-Nikko
เวลา 7.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2 รวมอยู่โปรแกรม)
หลังจากนั้น
เวลา 08.00น. เช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ Nikko ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง Shinkansen
-เช็คเอาท์เข้าที่พัก
-จากนั้นช่วงบ่ายพาเที่ยวเมือง Nikko และ World Heritage
-พาทานอาหารมื้อค่ำ เข้าที่พัก
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)


วันที่ห้า(26 ตค.) Nikko-Kegon Falls-Chugushi Lake.
เวลา 7.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 รวมอยู่โปรแกรม)
หลังจากนั้นพาท่านไปนั่งกระเช้าเพื่อชมความงามของน้ำตก Kegon Falls และป่าใบไม้เปลี่ยนสี จากวิว360 องศา
-ลงไปชมน้ำตกและทะเลสาบ มีใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทางเลย Kegon Falls-Chugushi Lake.
-กลับเข้าที่พักเมือง Nikko รับประทานอาหารมื้อเย็น เดินเล่น พักผ่อน
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)


วันที่หก (27 ตค.) Nikko-Tokyo
เวลา 7.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 รวมอยู่โปรแกรม)
เวลา 08.00น. เช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ Tokyo ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง Shinkansen
-เช็คอินเข้าที่พัก ค้างคืนที่ย่าน Tokyo (Hotel Abest Ginza Kyobashi หรือเทียบเท่า)
-พาท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมือง Tokyo เช่น วัดอาซากุซะ พาไปจุดช๊อปปิ้งต่างๆ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองTokyo
-ช๊อปปิ้งในย่าน Ginza ทานอาหารมื้อเย็น พักผ่อน
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)


วันที่เจ็ด(28 ตค.) Tokyo-BKK
6:00น. Check Out และออกเดินทางสู่สนามบิน Narita
7:00น. ถึงสนามบิน Narita
9:15น. เครื่องออกจากสนามบินนาริตะด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ601
14.05น. ถึงกรุงเทพ ร่ำลาแล้วพบกันใหม่ครับ
(ไม่รวม อาหารเช้า - กลางวัน )


การจองทริป
โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม เอกสารในการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม


สนใจเดินทางติดต่อที่ 081-3876811 จ่าหมู หรือทาง Moo6283@gmail.com ID LINE Basscamp-moo

ในกรณียกเลิกทริป เงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

ค่าใช้จ่าย: 
28,000.00

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
1.ค่าที่พัก 5 คืน (โฮสเทล โรงแรม รีสอร์ท)
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง รถไฟความเร็วสูง
3.ค่าเข้าและบริการสถานที่ตลอดทริป
4.ค่าไกด์ท้องถิ่นและไกด์จากเมืองไทย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ตามโปรแกรม

*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ในส่วนที่เกินจากที่เรากำหนดต้องจ่ายเองนะครับ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้อทานอาหาร น้ำหนักกระเป๋าเกิน ภาษีสนามบิน ค่าตอบแทนไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ค่าซักรีด

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว กางเกงกันหนาว ถุงมือ หมวก
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.ขนมที่ให้พลังงาน
5.ไฟฉายคาดหัว
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบกันหนาว