1-6 ก.ย.60 เวียดนาม นาขั้นบันไดที่ซาปา Sapa Mu Cang chai Tule | BASSCAMP adventure

ตารางการเดินทาง

วันแรก (1 ก.ย.)
       04.30 นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ โซนแอร์เอเชีย เวลา 04.30 น. เมื่อพร้อมกันแล้วโหลดสัมภาระได้เลยครับ เช็คอินที่เคาเตอร์
       07.05 บินสู่ฮานอย ด้วยเที่ยวบิน แอร์เอเชีย FD 642 ถึงสนามบินฮานอย เวลา 08.30 น. รับสัมภาระ ขึ้นรถตู้ที่คอยมารับเราที่สนามบินพร้อมไกด์เวียดนาม ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง Tule
       12.00 แวะทานอาหารมื้อเที่ยงระหว่างทาง(มื้อที่1) ออกเดินทางกันต่อครับ ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายรูปในมุมสวยๆ จุดที่รถสามารถจอดได้
       17.00 เดินทางถึงที่พัก เมืองTule ทำการเช๊คอินเข้าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน ให้เวลาส่วนตัว ใครจะพักผ่อนหรือเดินถ่ายรูปก็ตามสบายครับ
       18.30 รับประทานอาหารมื้อค่ำกันครับ(มื้อที่2) แยกย้ายกันพักผ่อน ในค่ำคืนที่หนาวเย็น
วันที่สอง
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ อากาศสดชื่น พาท่านออกไปถ่ายรูปสายหมอกและนาขั้นบันไดของเมือง Tule ได้เวลาสมควร กลับมาที่พัก ทานอาหารมื้อเช้า (มื้อที่3) เก็บสัมภาระออกจากที่พัก
       09.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง Mu Cang chai ดินแดนแห่งนาขั้นบันได ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายรูปตามจุดที่สวยและน่าสนใจครับ
       12.00 แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง(มื้อที่4) ออกเดินทางกันต่อ
       15.00 เดินทางถึงหมู่บ้าน Xa la pan tan ในเมือง Mu Cang Chai คืนนี้เราจะพักโอมสเตร์กันที่หมู่บ้านนี้ครับ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พาไปเดินชมนา ชมแสงเย็นกันครับ
       18.30 รับประทานอาหารมื้อค่ำกันครับ(มื้อที่5) แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สาม
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ อากาศสดชื่น ทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่6)
       07.00 พาท่านถ่ายรูปหมอกยามเช้าและนาขั้นบันไดในหมู่บ้าน ใครจะนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเพื่อที่จะถ่ายรูปตามจุดต่างๆก็ตามสบายนะครับ มีมุมสวยๆหลายจุดเลยครับ
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่7) เก็บสัมภาระเดินทางสู่ตัวเมืองมู๋ กาง จ๋าย (Mu Cang chai)
       15.00 ถึงที่พักโรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน เช็คอินเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปแสงยามเย็นที่นาขั้นบันได มุมที่สวยที่สุดของเมือง มู๋ กาง จ๋าย
       18.30 รับประทานอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่8) แยกย้ายกันพักผ่อน
วันที่สี่
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ อากาศสดชื่น ทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่9)
       07.00 พาท่านถ่ายรูปสายหมอกและนาขั้นบันไดกันอีกรอบ ตามจุดต่างๆที่น่าสนใจ ให้เวลาเดินถ่ายรูปกันให้เต็มที่กันไปเลยครับ
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่10) เก็บสัมภาระ เดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa)
       15.00 เดินทางถึงที่พัก โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน เช็คอินเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
       16.00 พาท่านออกกำลังขา เดินขึ้นจุดชมวิวเขาฮามรอง (hamrong) จุดชมวิวที่สวยที่สุด ของเมืองซาปา ท่านสามารถมองเห็นเมืองซาปาและยอดเขาฟานซีปัน(ในกรณีที่อากาศดี)
       19.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่11) มื้อนี้เราจะทานชาบูเวียดนามด้วยกันนะครับ รับประกันในความแซบ จากนั้นใครจะเดินช๊อปปิ้งหรือพักผ่อนก็ตามสบายนะครับ
วันที่ห้า
       06.00 ตื่นมาเช้าๆ รับประทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่12)วันนี้เราจะพาทัวร์ซาปากันนะครับ
       07.00 พาท่านนั่งรถประมาณ 20 นาที ไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อไปยอดเขาฟานซีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของอินโดจีน วิวระหว่างอยู่ในกระเช้าไฟฟ้าสวยจริงๆ จากนั้นเดินขึ้นบันไดต่อ หรือใครจะนั่งกระเช้าเล็กต่อไปอีกก็ได้ครับราคาไม่แพง ถ่ายรูปวิวและจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาครับ ขึ้นไปเช้าๆจะดีมากครับ เพราะคนจะเยอะมากๆ ได้เวลาก็เดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า
       12.00 พาท่านรับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่13)
       13.00 พาท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน กั๊ด กั๊ด หมู่บ้านชาวเขา เที่ยวนาขั้นบันได น้ำตกสองสี
       16.00 กลับมาที่ซาปา ใครจะขึ้นไปที่จุดชมวิวอีกรอบก็ได้นะครับ ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือจะเดินช๊อปปิ้ง บอกเลยว่า 2-3 ชม.ไม่พอแน่นอน (เจอมากะตัว 555+) อาหารมื้อเย็นวันนี้เราให้อิสระในการทานนะครับ เผื่อใครอยากทานอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ กลับโรงแรมพักผ่อนตามสบาย
วันที่หก
       08.00 รับประทานอาหารมื้อเช้า(มื้อที่ 14) เก็บสัมภาระขึ้นรถ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงฮานอย
       12.00 แวะทานอาหารมื้อเที่ยงที่เมือง Lao cai (มื้อที่15) เมืองนี้เป็นเมืองที่ติดกับจีน สามารถข้ามไปหยวนหยาง โหลงผิง คุณหมิงได้ด้วย
       17.30 ถึงสนามบินกรุงฮานอย เตรียมโหลดสัมภาระและเช็คอิน
       20.00 นั่งเครื่องจากสนามบินนอยไบมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินแอร์เอเชียร์ เที่ยวบิน FD 645 ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 22.50 น. รับสัมภาระ ล่ำลากันแล้วพบกันใหม่ครับ

***ควรอ่าน***

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในการเดินทางหรือระยะเวลาอาจจะไม่ตรงตามโปรแกรม

การคอนเฟริมการเดินทาง
โอนเงินมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทางอีก 15 วันเดินทาง หมายเลขบัญชี

ธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

***ในกรณียกเลิกทริปเงินมัดจำทริปไม่สามารถคืนได้ ยกเลิกทริปในวันเดินทางต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน


ค่าใช้จ่าย: 
13,000.00

ราคานี้รวม :
- ค่าที่พักทั้ง 5 คืน
- ค่ารถตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
- ค่าอาหารทั้ง 15 มื้อ
- ค่าไกด์ท้องถิ่น
- ค่าเคเบิ้ลใหญ่ขึ้นฟานซีปัน
- ค่าขึ้นชมจุดชมวิววันแรก
- น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร และระหว่างวัน 1 ขวด
- ค่าไกด์ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ (ประมาณ3,500บาท)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าทริปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 10 US
- ค่าจ้างมอเตอร์ไซด์

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

พาสปอตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว
ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว
กางเกงขายาวกันหนาวได้
เสื้อกันฝน ผ้าพันคอ
หมวกใหมพรม
รองเท้าผ้าใบ
หมวกกันแดด
ครีมกันแดด
ไฟฉายคาดหัว
ถุงมือ
ยาประจำตัว