11-18 สค.60 Leh Ladahk เลห์ ลาดัคห์ | BASSCAMP adventure
ประเทศ: 
อินเดีย

ตารางการเดินทาง

วันแรก (11 ส.ค. 60)  
       17.30 นัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โหลดสัมภาระให้เรียบร้อย
       20.10 บินจากสุวรรณภูมิสู่สนามบินกรุงเดลลีประเทศอินเดีย ด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W63 ถึงสนามบินเวลา 23.20 น. รับสัมภาระ หาที่พักผ่อนครับ รอต่อเครื่อง
วันที่สอง (12 ส.ค. 60)
       05.40 นั่งเครื่องจากสนามบินกรุงเดลลีมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์ด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W2368 ถึงเวลา 07.05 น. รับกระเป๋าเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนเครื่องเรียบร้อย)
       08.00 พบไกด์ท้องถิ่นที่คอยมาต้อนรับ นั่งรถเดินทางไปที่โรงแรม เช๊คอิน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
       12.00 พาทานรับประทานอาหารอินเดียมื้อแรก (1)
       13.00 ได้เวลาออกเที่ยวเดินปรับสภาพอากาศกันบ้างครับ เที่ยวชมตลาดเลห์ วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวอินเดีย เที่ยวชมพระราชวังและวัดต่างๆของตัวเมืองเลห์
วันที่สาม (13 ส.ค. 60) : Such Shay Palace / thiksay and Hemis .. (98 km up and down)
       08.00 วันนี้เราจะพาเที่ยวพระราชวังเก่าและวัดต่างๆในเมืองเลห์-ลาดักห์ ราชวังเชย์ กำแพงฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง รูปปั้นของพระศากยมุณีที่สวยงาม
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (2)
       13.00 เที่ยวชมวัดเฮมิส วัดธิคเซย์ เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งในลาดักห์ ชมพิพิธภัณฑ์ Stok Palace เคยเป็นที่อาศัยของราชวงศ์ สร้างในปี 1825 ปัจจุบันใช้เป็นที่สะสมของใช้ เครื่องแต่งกายของราชวงศ์มงกุฎกษัตริย์
       18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) กลับที่พักครับ
วันที่สี่ (14 ส.ค. 60) : Leh - Nubra Valley.( Kharodng la pass 18350 ft height )
       07.00 รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม(4)
        วันนี้เราจะนั่งรถไป Nubra Valley จะผ่าน Khardungla ถนน Motorable สูงสุดในโลก 18,380 ฟุต ระยะทาง 125 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 5 ชม. นั่งชมวิวสองฝั่งข้างทาง ตรงใหนสวยแวะถ่ายรูปกันครับ
       12.00 แวะทานอาหารมื้อเที่ยง(5) ออกเดินทางต่อ
       14.00 ถึงหุบเขานูบรา Nubra Valley ที่เป็นแหล่งปลูกดอกไม้ Apicort และผลไม้ต่างๆของลาดักห์
       16.00 เดินทางไปที่ Sand Dunes ทะเลทรายอันกว้างใหญ่และสวยงาม ขี่อูฐไปชมแสงเย็นบนทะเลทรายกันครับ ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตก เดินทางเข้าที่พัก วันนี้เราจะนอนแคมป์กลางทะเลทรายกันครับ เป็นโดมใหญ่มีเตียงให้นอน ดูดาวได้ทั้งคืน
       19.00 ทานอาหารมื้อค่ำ (6) พักผ่อน นอนดูดาว
วันที่ห้า (15 ส.ค. 60) : Nubra Valley – pangpng lake ( 137km)4-5 hrs
       07.00 ทานอาหารมื้อเช้า (7)
       08.00 พาท่านเที่ยวชมวัด Samstanling Monastery วัดพุทธสไตล์ทิเบต ของนิกายหมวกเหลือง และวัด Deskit Monastery เราสามารถมองเห็นทะเลทรายได้อีกมุมมองหนึ่ง
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(8)
       13.00 เดินทางไปที่ ทะเลสาบ Pangong เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง14,256 ฟุตจากระดับน้ำทะเลเส้นทางที่จะวิ่งผ่านชางลา (Chang La Pass) ชมความงามของทะเลสาบสีฟ้ากันให้เต็มที่
       18.00 ทานอาหารมื้อเย็น(9) พักผ่อน
วันที่หก (16 ส.ค. 60) : Pangong Lake- Leh ( via Changla pass 151 km 5-6 hrs )
       07.00 รับประทานอาหารมื้อเช้า(10)
       08.00 เตรียมตัวเดินทางกลับเลห์ ระยะทางวันนี้ประมาณ 151 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม. ผ่านเส้นทาง Changla Pass 17,350 ft. เส้นทางที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชมความงามของธรรมชาติระหว่างทาง
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(11) เดินทางต่อ
       14.00 ให้เวลาท่านอิสระในการเดินเที่ยวตลาด เลือกซื้อสินค้าและเที่ยวชมวัฒนธรรมการเป็นอยู่ พาท่านไปชมพระอาทิตย์ตกที่ Tsemp Castle จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของการชมพระอาทิตย์ตก
       18.00 ทานอาหารมื้อเย็น(12) กลับที่พัก
วันที่เจ็ด (17 ส.ค. 60) : Leh - lamayuru ( Moon land 115kms 4-5 hrs )One days trips
       07.00 รับประทานอาหารมื้อเช้า(13)
       08.00 ออกเดินทางไปที่ lamayuru ดินแดนของโลกพระจันทร์ พื้นที่เป็นหุบเขาที่มีพื้นดินเหมือนผิวโลกพระจันทร์ เดินทางผ่านหมูบ้าน Alchi เที่ยวชมวัด Alchi เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เป็นวัดเล็กอยู่ในหมู่บ้าน
       12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(14)
       13.00 พาเที่ยววัด Lamayuru Monasteryy เป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์ เดินทางกลับที่พัก
       18.00 รับประทานอาหารมื้อเย็น(15) พักผ่อน
วันที่แปด (18 ส.ค. 60) : วันนี้เดินทางกลับบ้าน
       05.00 ออกเดินทางจากโรงแรม
       06.00 ถึงสนามบิน โหลดกระเป๋าให้เรียบร้อย
       08.20 นั่งเครื่องมุ่งหน้าสู่สนามบินกรุงเดลลีด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9w2367 ถึงกรุงเดลลีเวลา 09.45 น. รับกระเป๋ารอต่อเครื่อง (ทานอาหารบนเครื่องเรียบร้อย)
       14.00 บินจากสนามบินกรุงเดลลีมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9w66 ถึงเวลา 19.45 น. รับกระเป๋า แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความประทับใจ


***ทางเราบริการจองตั๋วเครื่องบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าจ่ายตามราคาจริง ในวันที่จองตั๋ว

การจองทริป

โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม เอกสารในการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว การคอนเฟริมการเดินทาง ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

ค่าใช้จ่าย: 
20,000.00

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
1.ค่าที่พักรีสอร์ท 7 คืน
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-รีสอร์ท
3.ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ
4.ค่าไกร์ท้องถิ่น
5.ค่าอาหาร 15 มื้อ และน้ำดื่มระหว่างมื้อหลัก
6.ค่าเข้าอุทยาน และสถานที่ต่างๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.ขนมที่ให้พลังงาน
5.ไฟฉายคาดหัว
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบ
8.แว่นตา
9.ครีมกันแดด
10.ผ้าพันคอ