22-25 ก.ค. 60 Fuji Summit ภูเขาไฟฟูจิ | BASSCAMP adventure
ประเทศ: 
ญี่ปุ่น

ตารางการเดินทาง

วันแรก (21 ก.ค.)
       21.00 นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมือง 21.00น. ไม่ควรมาสายนะครับ เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง
       23.45 เครื่องขึ้นบินออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ600
วันที่สอง (22 ก.ค.)
       08.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเมือง Tokyo ด้วย Narita Express Train
อิสระโตเกียว ครึ่งวัน
       15.40 ขึ้นรถบัสจาก Tokyo Bus Station มุ่งหน้าสู่ Fujinomiya เพื่อเตรียมตัวพิชิต Fuji
พาแวะ minimar เพื่อเตรียมอาหารและเกลือแร่สำหรับขึ้นฟูจิ
ค้างคืนที่ Fujinomiya (Guest House Tokiwa หรือเทียบเท่า)
(ไม่รวม อาหารเช้า-กลางวัน -เย็น)
วันที่สาม (23 ก.ค.)
       06.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 รวมอยู่โปรแกรม)
       07.30 ขึ้นรถบัส มุ่งสู่ Fujinomiya Station 5th
       09.00 ถึง Station 5th เริ่มออกเดินเท้าขึ้นภูเขาไฟ fuji ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 5 ชั่วโมง


ค้างคืนที่ Fuji Station 9.5th (Munatsuki Sanso) มีอาหารเย็นให้บริการ (มื้อที่ 2 รวมอยู่โปรแกรม)
วันที่สี่ (24 ก.ค.)
       03.00 เดินขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ เพื่อเก็บภาพแสงแรกบนยอดเขา
กลับลงมาที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 รวมอยู่โปรแกรม)
       08.00 เก็บสัมภาระ และออกเดินขึ้นยอดอีกครั้ง และลงทาง Yoshida Trail
       12.00 ถึง Yoshida Station 5th นั่งรถบัสต่อไป Kawaguchiko Station
Check In เข้าที่พัก
อิสระครึ่งวันบ่าย สามารถเที่ยวรอบทะเลสาบ Kawaguchiko หรือ เข้าออนเซนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ค้างคืนที่ Kawaguchigo
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)
วันที่ห้า (25 ก.ค.)
       08.00 เดินขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ เพื่อเก็บภาพแสงแรกบนยอดเขา
กลับลงมาที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 รวมอยู่โปรแกรม)
       08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4 รวมอยู่โปรแกรม)
นั่งรถบัสเข้า Tokyo (Shinjuku)
อิสระ Shinjuku
       16.10 เดินทางสู่ Narita ด้วย Narita Express Train
       20.55 เครื่องออกจากสนามบินนาริตะด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ607
(ไม่รวม อาหารกลางวัน -เย็น)
วันที่หก (26 ก.ค.)
       01.35 ถึงกรุงเทพ ร่ำลาแล้วพบกันใหม่ครับ

การจองทริป

โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม เอกสารในการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 15 วันก่อนวันเดินทาง

ค่าใช้จ่าย: 
23,000.00

ราคานี้รวม :
1.ค่าที่พัก 3 คืน (โฮสเทล โรงแรม รีสอร์ท)
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง รถไฟ
3.ค่าเข้าและบริการสถานที่
4.ค่าไกด์ท้องถิ่นและไกด์จากเมืองไทย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ตามโปรแกรม


**ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

สิ่งที่ต้องเตรียม: 

1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว กางเกงกันลม ถุงมือ
2.พาสปอตร์ ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.ขนมที่ให้พลังงาน
5.ไฟฉายคาดหัว
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบ
8.ไม้เท้าเดินป่า